propozice 2018

 • Datum:
  30. červen 2018

 • Místo:
  Kamenice nad Lipou, 20 km od Pelhřimova směr J. Hradec

 • Pořadatel:
  Město Kamenice nad Lipou a Velosport Valenta Pelhřimov

 • Kontakt:
  Jiří Soukup, tel: 724 288 283
  Richard Valenta, tel: 565 323 026
  poradatel@mtbkamenicenl.cz

 • Trať:
  středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i pro příchozí, jede se převážně lesním komplexem Troják, převažují lesní a polní cesty z části asfalt

 • Trasy:
  A: MTB maraton - 56 km, převýšení 860 m
  B: HOBBY závod - 28 km, převýšení 340 m

 • Prezentace:
  sobota 30. 6. 2018, 7:00 - 10:15
  fotbalový stadion Vlasty Buriana v Kamenici nad Lipou

 • Start:
  Náměstí Československé armády v Kamenici nad Lipou
  10:30 - trasa A: 56 km
  11:00 - trasa B: 28 km

 • Cíl:
  fotbalový stadion Vlasty Buriana v Kamenici nad Lipou
  časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 14:30 hod.

 • Vyhlášení vítězů:
  15:15 - fotbalový stadion Vlasty Buriana v Kamenici nad Lipou

 • Ceny:
  kategorie MH: 1.-5. místo poháry a věcné ceny
  ostatní kategorie: 1.-3. místo poháry a věcné ceny

 • Kategorie:

  MTB maraton 56 km:
  - MJ - muži - junioři (2000-2003, nutný souhlas rodičů)
  - MH - muži 19-29 let (1989-1999) - hlavní závod
  - M1 - muži 30-34 let (1984-1988)
  - M2 - muži 35-39 let (1979-1983)
  - M3 - muži 40-44 let (1974-1978)
  - M4 - muži 45-49 let (1969-1973)
  - M5 - muži 50-54 let (1964-1968)
  - M6 - muži 55-59 let (1959-1963)
  - M7 - muži nad 60 let (1958 a starší)
  - ZH - ženy 15-29 let (1989-2003) - hlavní závod
  - Z1 - ženy 30-39 let (1979-1988)
  - Z2 - ženy nad 40 let (1978 a starší)
  - TD - tandem (dvojice libovolného věku)

  HOBBY závod:
  - M-DĚTI - žáci do 15 let (2004 a mladší),
  - Z-DĚTI - žákyně do 15 let (2004 a mladší),
  u žákovských kategorií nutný souhlas rodičů a DOPROVOD OSOBY STARŠÍ 18 LET

  - MJ - muži - junioři (2000 - 2003), nutný souhlas rodičů
  - M1 - muži 19-34 let (1979 - 1984),
  - M2 - muži 35-49 let (1969 - 1983),
  - M3 - muži 50-59 let (1959 - 1968)
  - M4 - muži 60 a více let (1958 a starší)
  - Z1 - ženy 15-34 let (1984 - 2003), u mladších 18ti let nutný souhlas rodičů
  - Z2 - ženy 35 a více let (1983 a starší)

 • Přihlášky:
  - online přihláška na www.mtbkamenicenl.cz
  - poštou na adresu:
  Jiří Soukup, Za Kulturním domem 639, 39470 Kamenice nad Lipou
  - na místě při prezentaci

  Uzávěrka přihlášek je 25.6.2018, peníze musí být připsány na účet nejpozději 26.6.2018.

 • Startovné:
  MTB maratron 56 km
  - 350 Kč platba do 26.6.2018
  - 400 Kč přihláška a platba při prezentaci
  - 0 Kč kategorie TD

  HOBBY závod 28 km
  - 200 Kč platba do 26.6.2018
  - 250 Kč přihláška a platba při prezentaci

  Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, čipovou časomíru a zpracování výsledků, občerstvení na trati (2 občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo (1/2 kuřete, 2x nápoj), mytí kol. Každý účastník závodu obdrží sklenici medu z kamenických lip, energetickou tyčinku a 2 piva z kamenického pivovaru (pivo obdrží pouze účastníci starší 18ti let).

  Startovné můžete uhradit převodem na bankovní účet xxxxxxxxxx/0800 vedený u České Spořitelny nebo hotově při prezentaci. Peníze je také možné vložit na tento účet v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny (poplatek 65,- Kč).

  Kvůli identifikaci platby není možné platit za více osob jednou částkou. O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet pořadatele. Peníze musí být připsány na účet
  nejpozději 26.6.2018.
  Případné nedoplatky je nutné uhradit při prezentaci v kanceláři závodu.

  Přihlášení je možné zrušit pouze písemně (dopis, e-mail) a to nejpozději do 26.6.2018. Storno poplatek je 50,- Kč. V případě zrušení po 26.6.2018 či neúčasti v závodě se startovné nevrací.

 • Časomíra:
  - výsledkový servis a čipovou časomíru zajišťuje firma results.cz
  - záloha na čipy se nevybírá, za ztrátu čipu se platí 200 Kč
  - výsledky se budou průběžně zveřejňovat v cíli závodu
  - oficiální výsledky budou zveřejněny na webu závodu

Závěrečná ustanovení:

- účast závodníků mladších 15 let včetně pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let, která je taktéž registrována k závodu
- účast závodníků mladších 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce

- Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu a to bez požadavku jakékoliv změny, nebo výhrady;

- Závodník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 1. Bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. Závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost
 3. Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněnou plnou ochrannou přilbu, stanoveným způsobem připevněn čip na botě a na řídítkách startovní číslo (nesplnění některé podmínky – diskvalifikace)
 4. Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 5. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 6. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád Svazu cyklistiky pro MTB závody
 7. Závodník souhlasí s tím, aby pořadatel zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb.
 8. Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle a po podpisu hlavního rozhodčího budou považovaný za definitivní.

Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.


propozice 2018 - formátu pdf