propozice 2019

 • Datum:
  29. červen 2019

 • Místo:
  Kamenice nad Lipou, 20 km od Pelhřimova směr J. Hradec

 • Pořadatel:
  Město Kamenice nad Lipou a Velosport Valenta Pelhřimov

 • Kontakt:
  Tomáš Tesař, tel: 607 933 091
  Richard Valenta, tel: 565 323 026
  Jiří Soukup, tel: 724 288 283
  poradatel@mtbkamenicenl.cz

 • Trať:
  středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i pro příchozí, jede se převážně lesním komplexem Troják, převažují lesní a polní cesty z části asfalt

 • Trasy:
  A: MTB maraton - 56 km, převýšení 860 m
  B: HOBBY závod - 28 km, převýšení 340 m

 • Prezentace:
  sobota 29. 6. 2019, 7:00 - 10:15
  fotbalový stadion Vlasty Buriana v Kamenici nad Lipou

 • Start:
  Náměstí Československé armády v Kamenici nad Lipou
  10:30 - trasa A: 56 km
  11:00 - trasa B: 28 km

 • Cíl:
  fotbalový stadion Vlasty Buriana v Kamenici nad Lipou
  časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 14:30 hod.

 • Typ kol:
  Závod je vypsán pro horská, příp. trekingová kola s rovnými řídítky, účastníci na jiných kolech nebudou k závodu připuštěni, příp. budou diskvalifikováni Účast závodníků na jakýchkoliv elektrokolech je vyloučena.

 • Vyhlášení vítězů:
  15:00 - na hrací ploše s umělým povrchem sousedící s fotbalovým stadionem

 • Ceny:
  kategorie MH: 1.-5. místo poháry a věcné ceny
  ostatní kategorie: 1.-3. místo poháry a věcné ceny

 • Kategorie:

  MTB maraton 56 km:
  - MJ - muži - junioři (2001-2004, nutný souhlas rodičů)
  - MH - muži 19-29 let (1990-2000) - hlavní závod
  - M1 - muži 30-34 let (1985-1989)
  - M2 - muži 35-39 let (1980-1984)
  - M3 - muži 40-44 let (1975-1979)
  - M4 - muži 45-49 let (1970-1974)
  - M5 - muži 50-54 let (1965-1969)
  - M6 - muži 55-59 let (1960-1964)
  - M7 - muži nad 60 let (1959 a starší)
  - ZH - ženy 15-29 let (1990-2004) - hlavní závod
  - Z1 - ženy 30-39 let (1980-1989)
  - Z2 - ženy nad 40 let (1979 a starší)

  HOBBY závod:
  - M-DĚTI - žáci do 15 let (2005 a mladší),
  - Z-DĚTI - žákyně do 15 let (2005 a mladší),
  u žákovských kategorií nutný souhlas rodičů a DOPROVOD OSOBY STARŠÍ 18 LET

  - MJ - muži - junioři (2001 - 2004), nutný souhlas rodičů
  - M1 - muži 19-34 let (1980 - 1985),
  - M2 - muži 35-49 let (1970 - 1984),
  - M3 - muži 50-59 let (1960 - 1969)
  - M4 - muži 60 a více let (1959 a starší)
  - Z1 - ženy 15-25 let (1994 - 2004), u mladších 18ti let nutný souhlas rodičů
  - Z2 - ženy 26-35 let (1984 - 1993),
  - Z3 - ženy 36 a více let (1983 a starší)

 • Účast dětí do 15 let:
  Děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze Hobby závodu a to POUZE s písemným souhlasem rodičů a s doprovodem dospělé osoby, která je bude doprovázet po celou dobu závodu a bude taktéž registrovaná k závodu (dle rozhodnutí rozhodčího závodu). Doprovod bude zaregistrován v den závodu, zaplatí registrační poplatek ve výši 200 Kč - bude mu přiděleno startovní číslo a má nárok na plnohodnotné občerstvení po závodě. Doprovod nebude mít čip a nebude uveden ve výsledkové listině.

 • Přihlášky:
  - online přihláška na www.mtbkamenicenl.cz
  - poštou na adresu:
  Jiří Soukup, Za Kulturním domem 639, 39470 Kamenice nad Lipou
  - na místě při prezentaci

  Uzávěrka přihlášek je 25.6.2019, peníze musí být připsány na účet nejpozději 25.6.2019.

 • Startovné:
  MTB maratron 56 km
  - 350 Kč platba do 25.6.2019
  - 400 Kč přihláška a platba při prezentaci
  HOBBY závod 28 km
  - 250 Kč platba do 25.6.2019
  - 300 Kč přihláška a platba při prezentaci

  Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, čipovou časomíru a zpracování výsledků, občerstvení na trati (maraton - 3 občerstvovací stanice, hobby - 1 občerstvovcí stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo (výběr ze 4 druhů jídel - guláš, špagety, meruňkové knedlíky, zapečené těstoviny), dvě poukázky na pití (pivo - limo), mytí kol. Každý účastník závodu obdrží sklenici medu z kamenických lip a energetickou tyčinku

  Startovné můžete uhradit převodem na bankovní účet 4029338003 / 0800 vedený u České Spořitelny nebo hotově při prezentaci. Peníze je také možné vložit na tento účet v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny (poplatek 65,- Kč).

  Kvůli identifikaci platby není možné platit za více osob jednou částkou. O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet pořadatele. Peníze musí být připsány na účet
  nejpozději 25.6.2019.
  Případné nedoplatky je nutné uhradit při prezentaci v kanceláři závodu.

  Přihlášení je možné zrušit pouze písemně (dopis, e-mail) a to nejpozději do 25.6.2019. Storno poplatek je 50,- Kč. V případě zrušení po 25.6.2019 či neúčasti v závodě se startovné nevrací.

 • Časomíra:
  - výsledkový servis a čipovou časomíru zajišťuje firma results.cz
  - záloha na čipy se nevybírá, za ztrátu čipu se platí 200 Kč
  - výsledky se budou průběžně zveřejňovat v cíli závodu
  - oficiální výsledky budou zveřejněny na webu závodu

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Každý účastník – závodník prohlašuje, že je informován, že pořadatel závodu je povinen na základě § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu zpracovávat jeho údaje (jméno a příjmení, datum narození, místo pobytu) za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi.

Závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval pořadatel jeho: sportovní výsledky, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem prezentace na webu a marketingu. Dále souhlasí, aby pořadatel zpracoval jeho telefonní číslo, e-mail, datum narození za účelem vedení evidence. Souhlasí, aby tyto údaje byly zpracovány a uchovávány po celou dobu trvání účelu.

Každý závodník je srozuměn se svým právem požadovat příp. opravu svých údajů nebo jejich výmaz, pokud jsou dány důvodu podle čl. 17 Nařízení.

Závěrečná ustanovení:

- účast závodníků mladších 15 let včetně pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let, která je taktéž registrována k závodu
- účast závodníků mladších 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce

- Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu a to bez požadavku jakékoliv změny, nebo výhrady;

- Závodník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 1. Bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č. 294/2015 Sb.
 2. Závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost
 3. Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněnou plnou ochrannou přilbu, stanoveným způsobem připevněn čip na botě a na řídítkách startovní číslo (nesplnění některé podmínky – diskvalifikace)
 4. Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 5. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 6. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád Svazu cyklistiky pro MTB závody
 7. Závodník souhlasí s tím, aby pořadatel zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb.
 8. Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle a po podpisu hlavního rozhodčího budou považovaný za definitivní.

Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.